ၵႅမ်မိုဝ်းထိုဝ်

Download ၵႅမ်မိုဝ်းထိုဝ်

4 / 5   people 12
Developer By
open_in_new Sai Mao Kham
Version
2.0
Size
8.4M
Requirment
5.0 and up
Category
Free
This content for Everyone

Myanmar Operator MMI Code Calling

This app can help user to easy calling mmi code in Myanmar operators.

some people unknow how to check my phone number, check my data balance, transfer balance, buy data backed.

This app can help to user for easy calling that.

Developer Sai Mao Kham
saisenghan212@ link Link is Here

How can download ၵႅမ်မိုဝ်းထိုဝ်

You Can Download ၵႅမ်မိုဝ်းထိုဝ် from this links :

android Download APK Direct adb Download APK Mod update Versions valiables

What is new in version 2.0

မႄးလႆၢႈသီ ႁၢင်ႈၶိူင်ႈ
- မႄးၶိုၼ်းႁၢင်ႈဢၼ်ဢမ်ႇႁၼ်လႆႈ
- မႄးတႅမ်ႈၶူတ်ႉဢၼ်ၽိတ်းဝႆႉ
- မႄးထႅမ်ၶေႃႈမုၼ်းမႂႇ